ДИОНИС

МИДАС
Веднъж веселият Дионис с шумна тълпа менади и сатири, скитал по обраслите с дървета скали на Тмол във Фригия. От свитата му липсвал само Силен. Той останал назад и препъвайки се на всяка стъпка, понеже бил доста пийнал, се лутал по фригийските полета. Видели го селяните, закичили го с гирлянди от цветя и го отвели при цар Мидас. Той веднага познал учителя на Дионис, с уважение го приел в двореца си и девет дни наред го чествал с разкошни пиршества. На десетия ден Мидас лично завел Силен при бог Дионис. Зарадвал се Дионис, като видял Силен, и позволил на Мидас, като награда за уважението, което оказал на учителя му, да си избере дар какъвто иска. Тогава Мидас казал:
- О, велики боже Дионисе, нареди така, че всичко, до което се допра да се превръща в чисто, блестящо злато!
Дионис изпълнил желанието му, но съжалявал, че Мидас не си е пожелал по-добър подарък. Ликувайки Мидас се отдалечил. Зарадван от получения дар, той откъсва зелено клонче от един дъб и клончето се превръща в ръцете му на злато. Откъсва от една нива класове - те стават златни и зърната в тях - златни. Откъсва ябъла, и тя става златна. Всичко, до което се докосвал Мидас, в миг ставало на злато. Когато миел ртцете си, водата се стичала от тях на златни капки. Мидас тържествувал. Но ето, че стигнал двореца си. Слугите му приготвили богат прием и щастливия Мидас се излегнал при трапезата. Тук едва разбрал какъв ужасен дар си е пожелал от Дионис. Само от докосванията му всичко се превръщало в злато. Златни ставали в устата му и хлябът, и плодовете, и виното. Чак сега разбрал Мидас, че ще умре от глад. Той протегнал ръце към небето и се провикнал:
- Смили се, смили се, о, Дионисе! Прости ми! Моля те за милост. Вземи си обратно този дар!
Дионис се явил пред Мидас и му казал:
- Иди при изворите на Пактол, там в неговите води, измий от тялото си този дар и своята вина.
Отишъл Мидас по повелята на Дионис до изворите на Пактол и се потопил в чистите му води. Като злато потекли водите на Пактол и измили от тялото на Мидас дара, получен от Дионис. Оттогава Пактол станал златоносен.

© 2006
Hosted by uCoz