ДИОНИС

СВИТАТА НА ДИОНИС

Веселият бог Дионис ходи по целия свят, придружен от шумна и весела свита менади и сатири, украсени с венци. Той върви отпред закичен с венец от лозови пръчки на главата и с тирс, украсен с бръшлян,в ръце. Около него се въртят с пеене и глъчка младите менади и скачат, опиянени от виното тромави сатири с кози крака. Подир шествието карат на магаре Силен, мъдрия учител на Дионис. Той е много пиян, едва седи на магарето, опрян на метнатия пред него мях с вино. Бръшляновото венче се е смъкнало настрана върху плешивата му глава. Поклащайки се, той язди добродушно усмихнат. Млади сатири вървят успоредно с предпазливо стъпващото магаре и внимателно поддържат стареца, за да не падне.
Под звуците на флейти, сиринги и тимпани, шумното шествие весело напредва по планините, сред сенчести гории по зелени полянки. Радостно върви по земята Дионис - Бакх, покорявайки всичко на своята власт. Той учи хората да отглеждат лозата и да правят от нейните сочни, тежки, зрели гроздове вино.

©2006
Hosted by uCoz