ДИОНИС

ИКАР
Дионис награждава хората, които го почитат като бог. Така той наградил Икар в Атика, когато Икар гостолюбиво го приел. Дионис му подарил лоза и Икар бил първият, който отгледал лоза в Атика. Но печална била Икаровата съдба. Веднъж той дал вино на пастирите си, а те, като не знаели какво е това опиване, си помислили, че Икар ги е отровил, и го убили, а тялото му заровили в планините. Дъщерята на Икар, Еригона, дълго търсила баща си. Най-после, с помощта на кучето Майра, тя намерила гроба му. Отчаяна, нещастната Еригона се обесила на същото дърво, под което лежало тялото на баща и. Дионис взел Икар, Еригона и кучето и Майра на небето. Оттогава те светят на небето през ясната нощ - това са съзвездията Воловар, Дева и Голямото куче.

Дионис

© 2006
Hosted by uCoz