ДИОНИС

ЛИКУРГ
Не навсякъде признават властта на Дионис. Често му се случва да срещне и съпротива; нерядко той трябва със сила да покорява страни и градове. Но кой ли може да се бори с великия син на Зевс? Жестоко наказва той онези, които му се противят, които не искат да го признаят и честват като бог. За пръв път Дионис бил подложен на преследвания в Тракия, когато той в сенчеста долина, в компанията на своите менади весело пирувал и танцувал, опиянен от виното, под звуците на музика и пеене; тогава го нападнал жестокия цар на едоните - Ликург. В ужас се разпръснали менадите, като захвърляли по земята свещените съдове на Дионис; дори самият Дионис хукнал да бяга. За да се спаси от преследването на Ликург, той се хвърлил в морето. Там го укрила богиня Тетида. Дионисовия баща, Зевс гръмовержец, наказал Ликург, който дръзнал да оскърби младия бог: Зевс ослепилЛикург и скъсил живота му.

©2006
Hosted by uCoz