Перперикон

В началото Легендата за Δионис Фотогалерия Пишете ми

Недалеч от град Кърджали през 2000 година започват проучванията на един огромен по своите мащаби и значимост археологически обект – Перперикон.
Тук се е намирало главното светилище на тракийския бог Сабазий (гръцкия Дионис), изсечено на един от високите скални върхове в Източните Родопи. Възрастта на този скален град датира отпреди 8 000 години. Известен в древността с името Хиперперакион (Свръхогнен), той е бил свещен град на траките, където са се извършвали релогиозни ритуали чрез огън и вино. На кръгъл олтар се е палел огън и се е изливало вино и по височината на пламъците, жреците са тълкували волята на боговете. Тук са се поднасяли дарове на бога Слънце, тук са се правили и жертвоприношенията, много често и на хора, за умилостиване гнева на боговете.
В Перперикон се намират десетки жертвеници, две гробници и около 150 помещения, където са извършвани обредите. Светилището е трудно достъпно, защото е изсечено на стръмен, каменист склон с тесен проход по който може да да се преминава по един-двама. Проходът е бил преграден от три големи портални врати, от които се е запазил прага само на едната. В края на прохода посетителят се изправя пред крепостната стена.
Скалният храм е бил на три етажа, които са били свързани с каменни стълбища. Всички стени са построени от твърди каменни блокове, които изкусно са съединени с естествените скали. На Перперикон са открити следи от подемни съоражения, с които вероятно са повдигани големите каменни блокове. На приземния етаж, който е изцяло изсечен в скалите, са се намирали 56 зали и едната гробница в която има 5 гробни камери. Изненадващо е колко гладко са издялани камъните, изграждащи храма, като се има предвид с какви примитивни сечива са работили древните строители. Интересно е също с каква прецизна отводнителна система е разполагал храмът. Из целия обект са издълбани улеи за оттичане на дъждовната вода и свидетели твърдят, че са наблюдавали водата по време на проливен дъжд, как се влива от улей в улей и по този начин водата не е можела да се затлачи, предотвратявайки евентуално наводняване на свещеното място.

стръмния проход

По времето на траките достъп до светилището са имали само жреците. За обикновените хора храмът е бил достъпен само на определени дни, когато са се извършвали жертвоприношенията.

Че храмът е бил много почитан доказват източниците на две важни исторически случки:
Посещението на храма от Александър Македонски, при което получава предсказание, че ще стане владетел на целия древен свят.

И посещението на Гай Октавий, който научава, че сина му - Октавиан Август - ще стане господар на колосална империя.

Създаден през бронзовата епоха от тракийското племе беси, Перперикон е просъществувал две хилядолетия, като през това време той е съхранил първоначалното си предназначение на религиозна обител. Днес на това място археолозите правят невероятни находки, които дават информация за обичаите и битието на древните хора.
Тук са открити ножове от кремъчен камък, стрели от костите на животни, керамични съдове. Предметите могат да се видят в историческия музей на град Кърджали.
Също така на Перперикон са открити и множество предмети свързани с християнския култ. Интересна находка е бронзов кръст в който са намерени парченца дърво, за които се е вярвало, че са от Христовото Разпятие.

една от находките

Това не е всичко, което Перперикон може да предложи на днешните поколения. Разкопките и проучванията продължават...


2006 ©

Hosted by uCoz